DATA NILAI SISWA SMP NEGERI 3 KRIAN

Tahun Pelajaran 2022/2023


Nilai Siswa
Mapel T1 T2 T3 T4 T5 T6 UH1 UH2 UH3 UH4 UH5 UH6 K1 K2 K3 K4 P STS SAS

                                                  Keterangan :
                                                  T     = Nilai Tugas
                                                  UH   = Nilai Ulangan Harian
                                                  K     = Nilai Ketrampilan
                                                  P     = Nilai Porto Folio
                                                  STS = Sumatif Tengah Semester
                                                  SAS = Sumatif Akhir Semester